27 Aralık 2019, Cuma Ağrı, Türkiye

4/D Personel (İşçi) Alımı Kesin Sonuç Listesi


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında Sürekli işçi kadrosunda alım gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı 10.12.2019 tarihinde noter huzurunda kura çekim işlemi yapılmış olup Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde ise sözlü sınav gerçekleştirilmiştir.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak listemiz İl Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmış olup gerekli itiraz süresi sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adayların kesin listesi aşağıda yayımlanmıştır.

Kesin listede asil ve yedek olarak adı geçen ilgili kişiler evraklarını 31.12.2019 Salı günü mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze şahsen teslim edeceklerdir.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

 Bu kapsamda adaylardan istenecek belgeler;

1- 1 adet kimlik fotokopisi,

2- Diploma fotokopisi ile E-Devlet Sisteminde mevcut ise E-devlet mezun belgesi (Diplomanın aslı İl Müdürlüğü görevlisi tarafından görülerek, fotokopisi “aslı gibidir” onayı yapılacaktır.)

3- 3 adet vesikalık fotoğraf,

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir),

5- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir. Adli sicil ya da adli sicil arşiv kaydı bulunanlar için bu kayda esas mahkeme kararının sureti eklenecektir.),

6-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında öncelik hakkından faydalanarak sınava giren adayların, öncelik durumunu gösterir belgenin sureti,

7- İşçi Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu (duyuru dokümanları kısmından ulaşılabilir)

8- Sınav ilanında unvana göre istenilen belgeler (ehliyet, sertifika, güvenlik görevlisi temel eğitim belgesi ve kimlik belgesi, ateşçi belgesi, kaloriferci belgesi vb.)


Duyuru'nun Dokümanları