03 Eylül 2018, Pazartesi

AĞRI ASPGSK Seçimli Olağan Genel Kurul Çağrısı


Kulüp Şube Başkanlığı Yönetim Kurulunun almış olduğu 03.09.2018 tarih ve 30 sayılı Kararı uyarınca;
Kulübümüz Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 19/09/2018 Çarşamba Günü Saat :16.00'da Ağrı Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Fırat Mahallesi 950. Sokak ATSO Arkası adresinde aşağıdaki gündem dahilinde, bu toplantı gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 26/09/2018 Çarşamba Günü aynı yer ve saatte yine aynı gündem dahilinde yapılacaktır.

Dernek Tüzüğü'nün 13. Maddesi hükmü gereğince sayın üyelerimize önemle duyurulur.
Saygılarımızla

Ağrı ASP Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanlığı
Yönetim Kurulu

 
G  Ü  N  D  E  M  :
 
1  - Açılış ve Yoklama,
2 - Saygı Duruşu  ve İstiklal Marşı,
3 - Divan Heyetinin Oluşturulması
4 -Yönetim Kurulu Faaliyet raporlarının görüşülmesi ve İbrası
5- Denetleme Kurulu Faaliyet raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
7 - Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi
8 - Dilekler ve Kapanış.