…
…
…
17 Aralık 2019, Salı Merkez, Ağrı - Türkiye

Ağrı’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı Yapıldı


Bakanlığımızca hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı 2020-2021" kapsamında, bakanlıklar arasında imzalanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" kapsamında değerlendirme toplantısı yapıldı

Ağrı Valiliği toplantı salonunda Valimiz Sayın Süleyman Elban başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan İl Müdürümüz Mehmetşafi Erim’in yanı sıra ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek, mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. İlçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilerek, son dönemde yaşanan olayların analizleri ile birlikte benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

Ayrıca, şiddet önleme merkezinde polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dâhil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların Ağrı ve ilçelerinde eylem planı haline getirilerek, bir çok konuda çalışma ve değerlendirme yapıldı. Bakanlıkların ortaya koyduğu seferberlikte illerin üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.

Benzer nitelikte bir toplantının 20 Aralık’ta tüm ilçelerde de yapılacağı bilgisi paylaşıldı.