T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
10 Ekim 2020, Cumartesi Amasya Türkiye

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Dolayısıyla İl Müdürümüz Ahmet KURT Mesaj Yayımladı


Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan bir kararla, 2012 yılından itibaren 11 Ekim “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kutlanılmaktadır. Alınan bu kararla kız çocuklarının hayatlarını etkileyecek kararlara katılımının desteklenmesinin, güçlendirilmesinin son derece önemli olduğu, ayrıca bunun başarılmasının kız çocuklarına ayrımcılık ve şiddet sarmalını kıracağı, onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarının sağlayacağı belirtilmiştir.

Her yıl dünyada ve ülkemizde kız çocuklarının yaşadığı sorunlar konusunda farklı temalar ele alınılarak çalışmalar sürdürülmektedir. 2012 yılı Dünya Kız Çocukları Gününün ilk teması “Çocuk Evlilikler” olarak belirlenmiş, bu toplumsal soruna dünyada ve ülkemizde kamuoyunun dikkatini çekmek açısından bir çok etkinlik düzenlenmiştir. 2013 yılında “Eğitim” teması ile kız çocuklarının eğitimine yaklaşımlar, eğitim haklarını kullanmalarının sağlanması konularına dikkat çekilmiştir. 2014 yılında ise ana tema, “şiddet döngüsünü kırmak için, kız çocuklarının kaliteli, fırsat eşitliğine dayalı bir eğitim almalarına, sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmelerine, güçlendirilmelerine yönelik yapılacak çalışmaların planlanması” olarak alınmıştır.

Bakanlığımızca söz konusu temalarda kız çocuklarının mağduriyetinin engellenmesi, eğitimi ve güçlendirilmesi, ihmal ve istismarların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Kadın ve kız çocuklarının güçlenmesinde en önemli faktör şüphesiz eğitimdir. Bu anlamda toplumun temelini oluşturan aile kurumuna büyük görevler düşmektedir. Sağlıklı aile yapısı yalnız kendi üyeleri için değil, içinde yaşadığı toplum için de bir güven ve denge unsurudur. Aile kurumu başta aile bireyleri olmak üzere toplum için koruyucu, önleyici ve eğitici bir güce sahiptir. Ailenin söz konusu bu gücünden hareketle Bakanlığımızca oluşturulan Aile Eğitim Programları (AEP) ile ailenin güçlenmesi ve aile yapısı içinde büyüyen çocukların sağlıklı gelişimi ve eğitimi hedeflenmektedir. Aile Eğitim Programlarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarına, halka yönelik olarak “ 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu”nun tanıtımı, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu”nun tanıtımı konularında paydaş kuruluşlarla işbirliği halinde seminerler düzenlenmektedir.

Bu bağlamda; ülkemizde ve dünyada kız çocuklarının fırsat eşitliğine dayalı eğitim ve öğretim imkanlarından yararlandığı, onlara insan haklarının kullanımında eşit fırsatlar verildiği bir dünya temennisiyle tüm kız çocuklarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum