T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
16 Mart 2021, Salı Türkiye/Amasya

Dünya Sosyal Hizmet Günü Kutlu Olsun.‘UBUNTU: Ben Biz Olduğumuzda Benim’


Dünya Sosyal Hizmet Günü Kutlu Olsun

‘UBUNTU: Ben Biz Olduğumuzda Benim’

Birleşmiş Milletler tarafından 2000 yılında yayımlanan ‘Milenyum Kalkınma Hedefleri’ ve 2015 yılında yayınlanan ‘sürdürülebilir kalkınma hedefleri’ sosyal hizmet mesleğinin uygulama alanlarını yakından ilgilendirmektedir.  Bu kapsamda Uluslararası Sosyal Hizmet Uzmanları Federasyonu, Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği ve Uluslararası Sosyal Refah Konseyi bir uygulama stratejisi olarak ‘Sosyal Hizmet ve Sosyal Kalkınma İçin Global Ajanda: Eylem Taahhüdü’ ilan etmiştir. Bu strateji sosyal hizmet uzmanları arasında küresel bir ağın kurulmasını, sosyal hizmetlerde ve sosyal kalkınmada olumlu sonuçların teşvik edilmesinde çalışmaların yapılmasını içermektedir. Birleşmiş Milletler her yıl Mart ayının üçüncü Salı gününün ‘Dünya Sosyal Hizmet Günü’ olarak çeşitli temalar ekseninde kutlanacağına karar vermiş , 16 Mart 2021 Salı günü Dünya Sosyal Hizmet Gününün teması ‘Ubuntu: Ben, Biz Olduğumuzda Benim! Toplumsal Dayanışmanın ve Küresel Bağlılığın Güçlendirilmesi’ olarak belirlemiştir.    

Sosyal Dayanışmayı ve Bağlılığı Güçlendirme Teması ile ön plana çıkan’ Ubuntu’ kelimesi Güney Afrika'nın yerli halklarından geliyor ve şöyle açıklanıyor: ‘Ubuntuya inanan bir insan diğer insanlara ayırt etmeksizin açıktır, kimseyi  ötekileştirmez, insanlara olumlu yaklaşır, kendisinden daha yetenekli ve başarılı insanları bir tehdit olarak algılamaz. Çünkü  insanlık ailenin bir bütünün parçası  olduğunu bilmekten gelen bir özgüveni vardır ve başka insanlar aşağılandığında, küçük düştüğünde, zulme uğradığında, dezavantajlı hale geldiğinde ya da ezildiğinde kendini aşağılanmış hisseder.’ Ubuntu dayanışma ihtiyacına değiniyor ve aynı zamanda yerel bilgi ve bilgeliği vurguluyor. "Ben, ben olduğum için sen, sensin" sloganı üzerinden şekil alan kavram felsefi anlamda "tüm insanlığı birbirine bağlayan evrensel bir paylaşım bağına olan inanç” anlamı da taşıyor.

Sosyal Hizmet Uzmanı: birey, grup, aile ve toplumun sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak ve bu sorunlar ile baş etme kapasitelerini artırarak bireylerin işlevselliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Sosyal Hizmet Uzmanının sorunları tespit etmede ve çözüm yollarını geliştirmede kuramsal bilgi kadar bu bilgisini  alanda uygulayabilme yeterliliğini geliştirmesi oldukça önemlidir. Sosyal Hizmet Uzmanı olarak meslek icra edecek olan kişilerin yüz yüze eğitim ile kuramsal bilgi kazanarak ve sorun yaşayan bireyleri yaşadıkları ortamda görüp inceleyerek gerekli mesleki yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bu yeterliliği de uzaktan (açık öğretim) sosyal hizmet eğitimi ile elde etmesi mümkün görünmemektedir. Sosyal Hizmet mesleğinin malzemesi insandır, hata yapma lüksü yoktur, mesleğin uzaktan eğitim ile yapılması mümkün değildir.

Bir yıldır içerisinde bulunduğumuz ve halen devam eden Pandemi süreci  toplumun her kesimini etkisi altına alan eskisine göre farklılaştıran ve her birimizi  birbirine benzeyen bir yaşam tarzına hapsederken  sosyal , ekonomik , sağlık ve çevresel açıdan çeşitli risklere duyarlı kırılgan ve birbirine bağlı bir toplum haline getirmiştir. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemde toplumsal olarak daha çok dayanışmaya ve sosyal hizmet mesleğini  icra edenlere ihtiyaç duymaktayız.

Sosyal Hizmet, bir insan hakları mesleğidir. Sosyal  refaha giden değişen ve gelişen bu toplumsal düzen içerisinde daha insancıl ve adil bir toplum inşaa etmek adına şiddet gören kadının, ihmal istismar edilen çocuğun, akran zorbalığına uğrayan öğrencinin, maddeye bulaşan gencin, yalnızlaşan yaşlının, erişebilme mücadelesinde engellinin, sorumlu olmadığı savaşın bedelini ödeyen göçmenin, yoksulun velhasıl tüm grupların hakları için mücadele veren ve çaba gösteren, ‘Ben Biz Olduğumuz İçin Benim.’ diyebilen herkesin Dünya Sosyal Hizmet Günü Kutlu Olsun.

 

                                                                                  

                                                                                   Ahmet KURT

                                                          Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Şube Başkanı