…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
16 Ocak 2021, Cumartesi Amasya Merkez

Engelsiz Çocuklarımızı Ziyaret Ettik


İl Müdürlüğü Çocuk Hakları İl Komitesi olarak ‘Engelsiz Çocuk Buluşması’ projesi kapsamında özel çocukları ziyaret  ettik. Engelsiz Çocuk Buluşmaları Projesi ile ilgili İl Müdürü Ahmet KURT “Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilke ve hükümlerinin yetişkin ve çocuk olmak üzere toplumun tüm kesiminde öğrenerek hayata geçirilmesi amacıyla Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Eylem Planı kapsamında, Çocuk Hakları Komitelerine üye çocuklarımız ve engelli çocuklarımızın ‘Engelsiz Çocuk Buluşması’ projesi başlatılmıştır. Çocuk Hakları Komitesi üyeleri ve engelli çocukların hayata tam ve etkin katılımını ve kendilerini etkileyen her konuda diğer çocuklarla eşit koşullar altında görüşlerini serbestçe ifade etme hakkı vardır. Söz konusu eylem planı çerçevesinde; çocuk haklarının temel prensiplerinden olan çocuk katılımının sağlanması amacıyla Amasya Çocuk Hakları İl Komitesi olarak engelli çocuk ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Ziyaretler ile engelli çocukların da kendilerini ilgilendiren kararlar hakkında görüşleri alınarak, engelli bireylerin özgüvenleri gelişerek, toplumun eşit yurttaşları olduğu mesajı daha erken dönemde net bir şekilde kendilerine verilmeye çalışılmaktadır dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca çocuğun görüşünün alınması, katılım hakkı, dinlenme, boş zaman değerlendirme ve kültürel etkinliklere katılma hakkını devreye sokma amacıyla Engelsiz Çocuk Buluşması projesi kapsamında ilimiz Çocuk Hakları Temsilcisi ve Çocuk Hakları üye çocuklarımızla birlikte engelli çocuklarımızı ziyaret ederek kendilerine hediyeler verdik. Ziyarette engelli çocuklarımızın sosyalleşmesi ve toplumsal hayata katılımları için farkındalık oluşturmaya çalıştık. ‘Engelsiz Çocuk Buluşması’ projesi ile sosyal hayata entegre olma konusunda Amasya Çocuk Hakları İl Komitesi olarak çalışmalarımız devam etmektedir.”