T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
18 Aralık 2019, Çarşamba Amasya Türkiye

İl Müdürümüz Ahmet KIRLANGIÇ'ın 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü Mesajı


“18 Aralık günü, Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak 2000 yılında “Uluslararası Göçmenler Günü” olarak kabul edilmiştir. Her yıl 18 Aralık'ta kutlanan 
Uluslararası Göçmenler Günü; dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.
Dünyanın en önemli göç rotalarından biri üzerinde yer alan ülkemiz ve coğrafyamız çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği etmiştir. 
Son yıllarda bir yandan artan ekonomik gücümüz ve istikrarımız bir çekim unsuru oluştururken, diğer yandan yer aldığımız coğrafi bölgede devam eden siyasi istikrarsızlıklar, ülkemize yönelik göçü teşvik eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde birçok ülke tarafından göçmenin bir 
yük olduğunu, külfet olarak karşılandığını görmekteyiz. Ancak ülkemizin, devletimizin yürütmüş olduğu politikaların son derece yerinde olduğunu, 
Uluslararası İltica Hukukunun ötesinde vicdanlarda yerini bulan bir öneme sahip olduğunu görmekteyiz. Göç ile ilgili yaptığımız işlerin sayılarla, kanunla, 
uluslararası hukukla ilgili olmanın ötesinde yaptığımız işin bin yıllık geleneğimizin, 
inancımızın bize yapmamızı buyurduğunun bilinci ile işlerimizi yürütmekteyiz.
Bu ülkenin kültürünü, siyasi yapısını, idari yapısını öğrenmek isteyen bütün yabancılar açısından gönüllülük esasına dayalı olmak üzere, bütün göçmen kardeşlerimizin kendilerini rahat hissedecekleri tüm imkânları kendilerine 
sunmak için devletimiz gayret göstermektedir.
Bu vesile ile dünyanın her yerinde ana vatanından kopup çeşitli sebeplerle başka memleketlere göç etmek zorunda 
kalmış göçmenlerin ve ilimizde bulunan göçmenlerin, mülteci sığınmacıların 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum.