T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.aile.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Güncellenen web site adresimiz "www.csgb.gov.tr" ile devam etmek için aşağıdaki butonu kullanınız.

Tıklayın
…
…
…
…
22 Şubat 2020, Cumartesi Amasya Türkiye

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimlerimiz Devam Ediyor


Bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik aile içi şiddet, gelir ve eğitim düzeyi ne olursa olsun farklı toplumlarda, farklı kültürlerde yaşayan kadınların ortak sorunudur. Yapılan araştırmalar kadınların özellikle ev içinde yaşadıkları şiddetin yaygınlığını ortaya koymaktadır. Tüm dünyada kadınlar, kocaları, babaları, erkek kardeşleri, ya da akrabalık ilişkisi bulunan diğer aile üyeleri tarafından şiddete maruz kalabilmektedir. Kadına yönelik aile içi şiddet, birçok kadının eğitim ve çalışma olanaklarından mahrum olmasına, sakat kalmasına hatta ölmesine neden olabilmektedir.

Aile içinde kadınların maruz kaldığı şiddet, yakın zamanlara kadar tüm dünyada aile içi mahrem bir sorun olarak görülmekteydi. Ancak bugün kadına yönelik aile içi şiddet, geniş bir toplumsal çerçevede sosyo–kültürel bir sorun olarak ele alınmakta, kadının insan hakları ihlali ve bir halk sağlığı problemi olarak kabul edilmekte ve önlenmesi için tedbirler geliştirilmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik aile içi şiddet, insan onuruna yapılan bir saldırı olarak kabul edilmekte ve kadının en temel insan haklarının ihlali olarak görülmektedir. Kadına yönelik aile içi şiddet konusundaki bu anlayış, yasalarımıza, özellikle son yıllarda yapılan düzenlemeler ile yansıtılmıştır. Bu düzenlemeler ile aile içi şiddet uygulayan kişilere yönelik cezalar da artırılmıştır. Bunun yanında, aile içi şiddet uygulayanların sağlık kuruluşlarında muayene ve tedavi görmelerine olanak sağlayan düzenlemeler de yapılmıştır. Yasal düzenlemelerin yanı sıra, kadına yönelik aile içi şiddetin engellenmesi için kamuoyunda duyarlılık yaratmayı amaçlayan çalışmalar da artarak sürdürülmektedir. Bu sorunun çözülmesi için kamu, özel sektör ve kadınlara yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları topyekun mücadele etmektedirler.

İl Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından kadına yönelik aile içi şiddet konusunda toplumun bilinçlendirilmesi adına  her kesimden insana eğitim vermeye devam etmektedir. Amasya Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından 2019 Yılı içerisinde Amasya İl genelinde toplam 54.168 kişiye eğitim verilmiştir. 2020 yılının ocak ayında 4544 kişiye eğitim verilmiş olup en son şubat ayı içerisinde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü’nün yapmış olduğu planlamaya göre Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeline, Göynücek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim öğretim gören öğrenci velilerine ve Hamamözü İlçe Emniyet Müdürlüğü Personeline Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında Mağdur ve Şüpheli ile Görüşme Yöntemleri konularında eğitim verilmiştir.