…
…
…
…
…
01 Nisan 2019, Pazartesi Ankara-Türkiye

ISSE Sosyal Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi İkinci Toplantısı Ev Sahipliğimizde Gerçekleştirildi


Erasmus + Programı kapsamında yürütülmekte olan 2018-1-ES01-KA204-050918 referans numaralı ISSE:  Sosyal Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi’nin ikinci toplantısı proje ortağı 7 kurumdan 13 temsilcinin katılımı ile İl Müdürlüğümüz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya kurumumuzun yapısı, görevleri ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgileri içeren sunumun yapılmasıyla başlanmıştır. Projede kapsamında bugüne kadar yapılan faaliyetleri değerlendirmek amacıyla; projenin temel hedef grupları olan sosyal girişimciler ve mentörler ile ilgili derinlemesine tartışmalar gerçekleştirilmiştir.‘’ Sosyal Girişimcilik Becerilerinin Belirlenmesi ve Analiz Edilmesi’ ’amacıyla yapılan yerel çalıştayların sonuçları her ülke tarafından sunulmuştur.

Projenin belirtilen 4 önemli çıktısı ile ilgili yol haritası belirlenmiş ve görev dağılımı yapılmıştır. Proje kapsamında;

  1. Sosyal girişimcilerin becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim kursu,
  2. Sosyal işletmelere destek sağlayan mentörlere yönelik bir eğitim kursu,
  3. Sosyal girişicilik ile ilgili bütün adımların anlatıldığı , geleceğin sosyal girişimcileri için gerekli tüm esasları ve önemli bilgileri içeren bir rehber,
  4. Sosyal girişimlerini oluşturmak isteyen bireylerin, işletmelerini geliştirip büyütmek isteyen sosyal girişimcilerin ve aynı zamanda sosyal işletme mentörlerinin erişebileceği bir sanal sosyal girişim geliştirme merkezi oluşturulacaktır.

İki gün süren proje toplantısı; proje faaliyetlerini değerlendirmek, yürütülen çalışmaları daha etkili hale getirmek, proje sürecinin yönetimiyle ilgili olarak proje ortaklarının dikkat etmesi gereken noktaları belirlemek açısından oldukça verimli geçmiştir.