…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
04 Temmuz 2019, Perşembe Çankaya, Ankara, Türkiye

Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsayıcı Rehberlik Projesi Kapsamında Seminer Düzenlendi


Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı kapsamında finanse edilen ve İl Müdürlüğümüz tarafından koordine edilen 2017-1-TR01-KA204-045844 sayılı Yerinden Olmuş Mülteciler İçin Kapsamlı Rehberlik Projesine ilişkin ulusal seminer, Ankara'da gerçekleştirildi ve proje çıktıları 28 Haziran 2019 tarihinde sunuldu.

COREGUIDANCE projesinin içeriği ve bu bağlamda elde edilen sonuçlar hakkında bilgi paylaşımında bulunarak proje çıktılarını paylaşmak amacıyla düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Sayın Şaban Erdoğan, İl Müdürümüz ve Türkiye Ulusal Ajansı Yetişkin Eğitimi Programı Koordinatörü Sayın Serkan Ergül’ün yanı sıra STK'ların, kamu kurumlarının ve belediyelerin temsilcileri olmak üzere 165 kişi katıldı.

Etkinlik; Temel Rehberlik Projesi'nin tanıtım videosu  ile başladı.   Daha sonra, proje ortağı kurumların temsilcileri konuşmalarını yaptı. CIVIS Plus kuruluşunun temsilcisi Sayın Lamprini Paschenti; ülkelerindeki platform çerçevesinde sunulan sohbet bölümlerinin ve forumun önemini vurguladı. Bu konuda şunları ifade etti: "Şimdiye kadar, temasta olduğumuz mültecilerin hazırlanan materyale büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu proje sayesinde, taleplerini iletmek ve destek istemek üzere bizimle ya da diğer proje paydaşlarıyla iletişim kurmaları veya bizi ziyaret etmeleri için teşvik edilen mülteci sayısı giderek arttı".  Daha sonra, Sayın Natália Correlo, KERIGMA temsilcisi, bir konuşma yaptı ve Portekiz ‘deki 1.674 (2015-2018 yılları arasında kabul edilen)  mülteci hakkındaki istatistikleri paylaştı. Bu mültecilerin %71'i Yunanistan'dan ve %20'si İtalya'dan gelmekteydi.  Sn. Correlo; aktif vatandaşlık, dayanışma ve sosyal uyum gibi değerler hakkında bilgi paylaşımının önemini vurgulayarak şöyle dedi: "Projenin Portekiz'de yaşayan mültecilerin günlük sorunlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu görüyoruz. Çünkü günün sonunda, bilgi güçtür ve hazırladığımız rehberlerin nihai amacı, bilgi paylaşımı vasıtasıyla mültecilerin güçlendirilmesidir."  Daha sonra, C.o.P.E. Cooperazione Paesi Emergenti adına, Sayın Guliana Ecora, COREGUIDANCE projesinin İtalya'da yürüttükleri çalışmalar, özellikle de aileler, okullar, kamu kurumları, özel kurumlar ve göçmen topluluğu üzerindeki etkileri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Proje kapsamında yer alan sohbet ve forum bölümlerinin önemini vurgulayarak şöyle dedi: "Platformu ziyaretçilerimize açıkladığımızda tepkileri şaşırtıcıydı: Platformu gündelik hayattaki sorunlarını çözmek açısından çok faydalı ve ilginç bulan mülteciler, platforma kaydolmayı ve hikâyelerini paylaşmayı da kabul etti.’’

İl Müdür Yardımcımız, ilk önce gözlemcilerden projenin internet sitesine cep telefonlarıyla erişmelerini istedi ve onları konuşmasına katılmaya davet etti.  Daha sonra, projenin interaktif platormunu ayrıntılı bir şekilde tanıttı. Platformun üzerinde inşa edildiği projenin başında gerçekleştirilen ihtiyaç analizinin rolünü ve katkısını da vurguladı. Buna ek olarak, Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmetler, Vatandaşlık, Eğitim, İş ve Finansal Destek, Dil ve Sosyo-Kültürel Konular ile ilgili belirli rehberleri ayrıntılı bir şekilde ele aldı. Her rehberin altı dilde (Türkçe, İngilizce, Arapça, Yunanca, İtalyanca ve Portekizce) erişime sunulduğunu ve her birinin paydaş ülkelerin (Türkiye, Portekiz, Yunanistan, İtalya) ihtiyaçları doğrultusunda düzenlendiğini vurguladı. Eğitsel videoları, chat ve forum bölümlerini anlatan Karaman, daha sonra,  projenin etkisini ayrıntılı bir şekilde açıkladı ve proje kapsamında hazırlanan rehberlerin mülteci ve sığınmacıların yanı sıra aileler, mültecilerle mesleki ilişkisi olan ya da olmayan kamu kurumları ve özel kurum çalışanları için referans kaynak olarak önemini ifade etti.

Vali Yardımcısı Sn. Şaban Erdoğan, bu tür projelerin sağlayabileceği katkıların farkında olduklarını ifade ederek yerleştikleri ülkede mültecilerin soysal uyumunu arttırmayı amaçlayan projeleri destekleme konusunda istekli olduklarını dile getirdi.  Şaban Erdoğan şöyle dedi: "Bugün sizinle paylaştığımız proje; mültecilerin bulundukları ülkede ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla erişmesini sağlayarak adaptasyon sürecini destekleyen ve sosyal uyumu güçlendirilen başarılı çalışmalardan biridir.  "Kayıp nesiller" oluşmasını önlemek için atılmış bir adımdır. Dolayısıyla, bu kapsamlı rehberlik projesi; mültecilerin yabancı ortamlarda karşılaşabileceği tüm engelleri aşmalarına yardım eden önemli bir girişimdir." Sn. Şaban Erdoğan, daha sonra proje çıktılarının ilgili topluluklar üzerindeki etkisini vurguladı ve şunları ifade etti: "Bu proje kapsamında, mültecilere ikamet ettikleri ülkedeki iş fırsatları, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler, eğitim, güvenlik ve ulaşım gibi konularda doğru ve güncel bilgiler sağlandı. Bunun yanı sıra, mültecilerin yararlanabilecekleri hizmetler de dâhil olmak üzere erişebilecekleri fırsatlar ve mülteci hakları hakkında bilgileri de önemli ölçüde arttırıldı. Aynı zamanda, hem mültecilerin hem de bu alanda çalışan tarafların kolaylıkla erişebildiği rehberler; sözlükler vasıtasıyla daha da geliştirilecektir ve böylece mültecilerin bilgi ve deneyimleri arttırılacaktır".  Vali Yardımcısı, projede emeğe geçen kişilere teşekkür ederek konuşmasına son verdi.

Bu konuşmaların ardından sığınmacılardan, mültecilerden, özel sektör ve kamu sektörü sosyal hizmet personelinden oluşan kişilerim Temel Rehberlik projesinin hayatlarındaki etkilerine ilişkin düşüncelerini paylaştığı bir video gösterildi Fotoğraf çekimi ile sona eren programın ardından bir kokteyl gerçekleştirildi.