09 Temmuz 2019, Salı Antalya, Türkiye

139 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINIMIZIN ATAMA KURASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (139) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildi. 
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı. 
139 istihdam hakkı sahibinden;

  • -29’unun öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, mimar, veteriner hekim, öğretmen, grafiker, çocuk eğiticisi, şehir plancısı, tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
  • -41’inin memur unvanlı kadrolara,
  • -64’ünün hizmetli unvanlı kadrolara,
  • -4 kişinin sürekli işçi kadrosuna
  • -1 kişinin büro hizmetleri pozisyonuna

atama teklifleri gerçekleştirildi.
Atananların 94’ü erkek, 45’i kadındır.  
Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların; 

  • - 110’u bakanlık ve bağlı kuruluşu,
  • - 28’i üniversite,
  • - 1’i kamu iktisadi teşebbüsü,

olmak üzere toplam sayısı 43’tür.
İlgililer atama teklif sonuçlarına 28/06/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına görevlerinde başarılar dileriz.
 
 
28 HAZİRAN 2019 TARİHİNDE İLİMİZDEN ATANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA SONUÇLARI
 

S.NO         ADI      SOYADI       ATANDIĞI KURUM UNVANI
 
  1
    ÖMER     KOYUNCU GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI /ANTALYA  HİZMETLİ