30 Mayıs 2019, Perşembe

166 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınımızın Atama Kurası Gerçekleştirildi


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca hak sahibi olduğu tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilen (166) şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atama kurası, Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda gerçekleştirildi.
 
Atama kurasına Devlet Personel Başkanı Sayın Enes POLAT ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Sayın Selim ÇELENK ve Başkanlık çalışanları iştirak etti.
 
Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.
 
166 istihdam hakkı sahibinden;
 
45’inin öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlar dikkate alınarak; mühendis, öğretmen, sosyolog,  programcı,  tekniker ve teknisyen unvanlı kadrolara,
50’sinin memur unvanlı kadrolara,
69’unun hizmetli unvanlı kadrolara,
2 kişinin sürekli işçi kadrosuna
 
atama teklifleri gerçekleştirildi.
 
Atananların 96’sı erkek, 70’i kadındır. 
 
Atama teklifleri E-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapılmış olup, kurum ve kuruluşların;
 
17’si bakanlık ve bağlı kuruluşu,
23’ü üniversite,
4’ü mahalli idare,
1’i kamu iktisadi teşebbüsü,
 
olmak üzere toplam sayısı 45’tir.
 
 
İlgililer atama teklif sonuçlarına 30/05/2019 tarihi saat 17.00 itibariyle www.dpb.gov.tr adresinden ulaşabilirler.
 
İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak olup bundan sonraki süreçte istihdam hakkı sahiplerinin, kurumların atama işlemlerini tamamlamalarını müteakiben kendilerine tebliğde bulunmasını beklemeleri gerekmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
30 MAYIS 2019 TARİHİNDE İLİMİZDEN ATANAN ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMA SONUÇLARI
 

S.NO ADI SOYADI ATANDIĞI KURUM UNVANI
1 BAHADIR ONAT İçişleri Bakanlığı / ANTALYA Hizmetli
2 DUYGU HAZNEDAR DEMİR Kültür ve Turizm Bakanlığı/ANTALYA Teknisyen
3 PINAR ÖZBEK Afet ve Acil Durum Müdürlüğü/ANTALYA Memur