…
10 Kasım 2014, Pazartesi Antalya, Türkiye

2014 Yılı Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı İl Müdürlüğümüzde yapıldı.


2014 yılı Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı ve Aylık Kuruluş Müdürleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, 20 Ağustos 2014 tarihinde, İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonu'nda yapıldı.
İl Müdürü Vekilimiz Abdullah ÇALIŞKAN'ın Başkanlığında, İl Müdür Yardımcılarımız Nevzat ÖZER, Filiz TERKANLIOĞLU ve 14 Kuruluş Müdürümüzün katılımıyla gerçekleşen toplantının birinci bölümünde kuruluşlarımız özelinde genel değerlendirmeler, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. İl Müdürü Vekilimiz Abdullah ÇALIŞKAN tarafından, çocuk/genç, yaşlı, engelli, kadın...gibi hizmet verilen her alanda öncelikle ilgili mevzuat temelinde ve vatandaş odaklı hizmetlerin etkin kılınması gerekliliği ifade edildi.

Toplantının ikinci bölümünde İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda görev yapmakta olan Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçileri tarafından 14 kuruluşta 189 Çalışan ve 10 yatılı kuruluşta 158 Hizmet Alana uygulanan anketlerin sonuçları değerlendirildi. Sosyolog Umut YILDIZ tarafından raporlaştırılarak sunumu yapılan anket sonuçlarının genel değerlendirmesinin yapılması, özel olarak belirtilen istek ve şikayetlerin dikkate alınması ile Çalışan ve Hizmet Alan Memnuniyet düzeyinin arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.