…
02 Ekim 2015, Cuma Antalya, Türkiye

2015 YILI YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILDI..


2015 yılı Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı ve Aylık Kuruluş Müdürleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, 01 Ekim 2015 tarihinde, İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonu'nda yapıldı.
İl Müdürümüz Abdullah ÇALIŞKAN'ın Başkanlığında, İl Müdür Yardımcılarımız Eşref Edip EKMEN,  Filiz TERKANLIOĞLU, Nevzat ÖZER, Sami TAMER ve Talip TÜRKCAN, 14 Kuruluş Müdürümüz ve 2 Birim Sorumlumuzun katılımıyla gerçekleşen toplantının birinci bölümünde kuruluşlarımız özelinde genel değerlendirmeler, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi. İl Müdürümüz Abdullah ÇALIŞKAN tarafından, çocuk/genç, yaşlı, engelli, kadın...gibi hizmet verilen her alanda öncelikle ilgili mevzuat temelinde ve vatandaş odaklı hizmetlerin etkin kılınması gerekliliği ifade edildi.
Toplantının ikinci bölümünde meslek elemanlarımız tarafından İl Müdürlüğü, 14 kuruluş ve 3 Birimimizde görev yapmakta olan 325 personelimize uygulanan Çalışan Memnuniyet Anketleri ile yatılı hizmet vermekte olan 10 kuruluş, 3 Birimimizden hizmet almakta olan 153 kişiye uygulanan Hizmet Alan Memnuniyet Anketlerin sonuçları değerlendirildi. Sosyolog Umut YILDIZ tarafından raporlaştırılarak sunumu yapılan anket sonuçlarının genel değerlendirmesinin yapılması, özel olarak belirtilen istek ve şikayetlerin dikkate alınması ile Çalışan ve Hizmet Alan Memnuniyet düzeyinin arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.