…
…
…
06 Kasım 2019, Çarşamba Antalya, Türkiye

2019 Yılı Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi


5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre verilen Koruyucu Destekleyici Tedbir kararlarının uygulanması kapsamındaki yönetmeliğin 20.Maddesine göre; görevli ve sorumlu kurumlar arasında bağlantı, uyum, düzen ve eşgüdüm sağlanması amacı ile oluşturulan Çocuk Koordinasyon Kurulu 2019 Yılı Son Toplantısı 06.11.2019 tarihinde İl Müdürlüğümüz Konferans Salonunda Vali Yardımcımız Sayın Yalçın SEZGİN başkanlığında toplandı. Toplantıya paydaş kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticiler katıldı. Toplantıda İlimize ait yapılan, yapılması planlanan ve yapılırken karşılaşılan sorunlarla ilgili istişareler yapıldı. 2019 yılında gerçekleşen diğer toplantılarda alınan kararların ve uygulamaların değerlendirmesi gerçekleştirildi. Yapılan toplantı değerlendirmelerinin ardından İl genelinde çocuklara yönelik gerçekleşen çalışmaların istatistiki sayılar ile sunumu gerçekleştirildi. Toplantı sonunda çocuklara yönelik yapılan ve yapılacak olan çalışmalar görüşülerek, karara bağlandı. Toplantı Vali Yardımcımız Sayın Yalçın SEZGİN “Tüm kurum ve kuruluşların geleceğimiz olan çocuklar için çözüm odaklı özverili ve koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini” belirttiği konuşmasıyla son buldu.