…
02 Haziran 2016, Perşembe Antalya, Türkiye

Aile Yanında/Ev Ortamında Sosyal Hizmet Modeli Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı


ocuk Bakım Kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında kalmakta olan çocuklarımızın aile yanında veya ev ortamında sosyal hizmet modellerinden yararlandırılabilmeleri amacıyla yapılan koordinasyon ve değerlendirme toplantılarının 11.'si kuruluşlarımızdan Çocukevleri Sitesi Müdürlüğü'nde yapıldı. İl Müdürümüz Abdullah ÇALIŞKAN Başkanlığında, İl Müdür Yardımcılarımız Nevzat ÖZER ve Sami TAMER, Çocuk Evleri Sitesi, Kepez Sosyal Hizmet Merkezi Kuruluş İdarecileri, ilgili birim sorumluları ve meslek elamanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuya ilişkin değerlendirme ve planlamalar gerçekleştirildi. İl Müdürümüz Abdullah ÇALIŞKAN, toplantıda yaptığı konuşmada Bakanlığımızın çocuğa yönelik hizmetlerde öncelikli hedefin çocuğun ailesinin yanında kalması olduğunu, bunun farklı sebeplerle mümkün olmadığı durumlarda ev ortamında sosyal hizmet modeli geliştirmenin çocuğun psiko-sosyal gelişimi açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Bu anlamda özellikle Çocuk Evleri, Koruyucu Aile, Evlat Edinme ve Sosyo-Ekonomik Destek hizmet modellerinin önemine vurgu yapan ÇALIŞKAN, kurum ve birimler arası koordinasyonun etkin ve verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.