…
01 Şubat 2018, Perşembe Antalya, Türkiye

Geçmiş Zaman Olur ki


Bakanlığımız yükümlülüğünde bulunan ,korunma ve bakım altındaki bireylerin evrensel ve manevi değerlere sahip, kendisine güvenen, sorumluluk sahibi ve topluma yararlı olarak yetişmelerini sağlamak doğrultusunda; Kuruluşlarımızda korunma altında bulunan çocuk ve gençlerimizin olumlu tutum, davranış ve değerlerini güçlendirmek, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek, ilgi, yetenek ve becerilerini geliştirmek ve geleceğe hazırlamak, toplumsal/kültürel değerleri öğrenmelerine yardımcı olmak, zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmek, sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişimine katkıda bulunmak; huzurevinde bakılan yaşlılarımızın torun özlemini gidermek, yaşamlarını dinamik kılmak,  aktif yaşlanmalarını sağlamak, fiziksel, zihinsel sağlıklarının korunmasına yardımcı olmak, anılarının, yaşam deneyimlerinin çocuklar ve gençler ile paylaşılmasını sağlamak amacıyla çocuk, genç ve yaşlılarımızın birlikte katılımıyla sosyal kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla "GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ" Temasıyla 31.02.2018 Çarşamba günü Chi Book CAFE kitap cafe de buluştuk. 

             İl müdürlüğümüz Huzurevi biriminin ve ÇEKOM kuruluş müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Katılım sağlayan Fethi Bayçin Huzurevimiz sakinlerinden 4 yaşlımızdan birinin ve Çocuk evlerimizde kalan 10 çocuğumuzdan sekizinin doğum günleri Ocak ay'ı olduğu için onların doğum günlerini de kutlayıp, pastamızı kestik, hediyemizi verdik. Sonra Geçmişten bu güne ve yarınlardaki beklentilere köprüler kurduk. Dolu dolu ve unutulmaz günün tekrarıyla ayrıldık.