…
10 Aralık 2015, Perşembe Antalya, Türkiye

İl Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğü Arasında İşbirliği ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.


Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan Protokol ile; aile yapısının ve değerlerinin korunması, gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak üzere ailenin güçlendirilmesi, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemler hakkında toplumun duyarlı kılınması, koruyucu ve önleyici sosyal hizmetlerin etkinliğinin arttınlması, aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı ve engelli bireylerin bilinçlerildirilmesi ile sosyal destek sistemlerinin güçlendirilerek problemlerin çözümüne katkı sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu Protokol çerçevesinde ilimizde de İl Müftülüğü'nden kuruluşlarımıza personel görevlendirmelerinin yapılması sağlanmış olup işbirliği çalışmaları halen devam etmektedir. Söz konusu çalışmaların iyileştirilmesi, yaşanılan sorunlara çözüm bulunması ve İl Müftülüğü tarafından görevlendirilek fiilen kuruluşlarımızda görev yapmakta olan Din Görevlilerinin görüş ve önerilerinin alınması amacıyla 09.12.2015 tarihinde İl Müdürlüğümüzde bir Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Müdürümüz Abdullah ÇALIŞKAN, İl Müftü Yardımcısı Mustafa AYDIN, İl Müdür Yardımcılarımız Nevzat ÖZER, Sami TAMER, Yatılı Kuruluşlarımızın İdarecileri ve İl Müftülüğü görevlileri katıldı. Sorunların, çözüm önerilerinin ve diğer işbirliği planlarının ayrıntılı olarak ele alındığı toplantı oldukça verimli geçerken, toplantıların devamına yönelik karar alındı.