…
10 Kasım 2014, Pazartesi Antalya, Türkiye

Kuruluş Kalite Sorumlularına, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi verildi.


Bağlı kuruluşlarımızda görev yapmakta olan Kuruluş Kalite Sorumluları, eşgörevlileri ve Kalite Yönetim Sistemi'ni kullanan personele Kalite Yönetim Sistemi eğitimi verildi.
İl Müdürlüğümüz Toplantı Salonu'nda, 04.11.2014 tarihinde İl Müdürlüğü Kalite Yönetim Sorumlusu, İç Tetkikçi Sosyolog Umut YILDIZ tarafından verilen eğitime, İl Müdürlüğümüze bağlı 12 Kuruluş Müdürlüğü ve 2 İlk Kabul Birimi'nde görev yapmakta olan toplam 20 personel katıldı.
Kalite Yönetim Sistemi, Dış Tetkik ve İç Tetkikler hakkında bilgi verilen eğitim sonrası görüş ve öneriler alındı.