Eşref Edip EKMEN
GÖREVLERİ

1) Engelli Hizmetleri Birimi
          a- Engelli evde bakım hizmeti ile ilgili işlemler.
          b- Özel Engelli Bakım Merkezleri ile ilgili işlemler.
          c- Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu ile ilgili işlemler.
2)Yaşlı Hizmetleri Birimi
         
a)Alanya Huzurevi ve Fethi Bayçın Huzurevi Müdürlüğü ile ilgiliişlemler
         b) Özel Huzurevi İle İlgili İşlemler
         c)Alo 183 engelli ve Yaşlı hattı ile ilgiliişlemler
3) 
Evrak Servisi ile ilgili işlemler.
4) Arşiv ile ilgili işlemler.
5) 
Bilgi işlem ve otomasyon ile ilgili işlemler.

6) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde İl Müdürünü temsil etmek.
7) Vatandaşlık İnceleme ve Araştırma Komisyonu temsilcisi olarak toplantılara iştirak etmek.