Filiz TERKANLIOĞLU
GÖREVLERİ

1) İdari ve Mali Hizmetler Birimi
           
 a) İl Müdürlüğün ve gerekmesi halinde bağlı kuruluşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere her türlü malzemenin temini için satın alma süreçlerini yönetmek; özel hizmetalımı ihalelerini yapmak ve yüklenici firma hakedişlerinin ödemelerini gerçekleştirmek; satın alma ve ihale komisyonu başkanlığını yürütmek
            b) İl Müdürlüğü bünyesindeki tahakkuk işleri ile ilgili işlemler.        
2) Yatırımlar ile ilgili işlemler.
3) Döner Sermaye ile ilgili işlemler.
4) Doğum yardımı uygulaması ile ilgili işlemler.
5) Stratejik Planlama ile ilgili işlemler.
6) Taşınır Mal Kayıt Kontrol İşlemleri ile ilgili işlemler.
7) Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili işlemler.
8) Alo 183 Kadın hattı ile ilgili işlemler