Talip Türkcan
GÖREVLERİ

1) Çocuk Hizmetleri Birimi
   
 a) Akdeniz Çocuk Destek Merkezi müdürlüğü İle ilgili işlemler

    b) Aksu Çocuk Destek Merkezi müdürlüğü İle ilgili işlemler
    c) Falez Çocuk Destek Merkezi müdürlüğü İle ilgili işlemler
    d) Toros Çocuk Destek Merkezi müdürlüğü İle ilgili işlemler
    e) Çocuk İlk Kabul ve Müdahale Birimiile ilgili işlemler

    f) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile ilgili İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının sevk ve idaresi ile ilgili işlemler.
    g) Çocuk izlem Merkezi ile ilgili işlemler
    h) 
Alo 183 çocuk hattı ile ilgili işlemler.
2) Özel Kreşler ile ilgili işlemler.
3)Minimum Standartlar ile ilgili iş ve işlemler
4) İç Göç Eylem Planı; İl Eylem Planı; Güvenli Toplum ve Bölücü faaliyetler ile ilgili işlemler.
5) 
Sokakta Yaşayan / Çalışan Çocuklar ile ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarını organize etmek.
6) Mobil Ekiplerin sevk ve idaresini organize etmek
7) 
Sivil Savunma ve AFAD ile ilgili işlemler.
8) 
Hizmet araçlarının hizmete sunumu ve işleyişini denetlemek.