…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
25 Kasım 2019, Pazartesi Artvin, Türkiye

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü


25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen yürüyüşe çok sayıda kişi katıldı.

Devlet Hastanesi önünden başlanarak Milli İrade Meydanında tamamlanan yürüyüşün ardından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür Vekili Gamze SEZGİN ÖZAY açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında Artvin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ailesi başta olmak üzere işbirliğine hazır tüm kurum, kuruluş ve kişiler olarak kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadeleyi etkin ve ısrarcı bir şekilde sürdüreceklerini dile getirdi.

Yapılan açıklamada

25 Kasım, Birleşmiş Milletlere üye birçok ülke gibi ülkemizde de Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü olarak anılmaktadır.

Bugün küresel bir olgu haline gelen Kadına Yönelik Şiddet hakkında kamuoyunu aydınlatmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir aradayız.

Kadınlar; kırda, kentte, doğuda, batıda, eğitim hayatında, siyasi arenada, iş ve bilim dünyasında, aile kurumunda kısacası gerek kamusal alanda gerek ev içinde varlığı ve üretkenliğiyle toplumların lokomotifidir.

Ancak biliyoruz ki evrenselleşmiş bir olgu haline gelen kadına yönelik şiddet toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en acımasız örneğidir ve toplumları derinden etkilemektedir.

Yalnızca kadın olmaları nedeniyle ayrımcılığa uğrayan, şiddete maruz kalan ve yaşama hakkı dahil olmak üzere temel hak ve özgürlükleri ihlal edilen kadınların varlığı inkar edilemez.

Kadınların karşılaştığı şiddet, cinsiyete dayalı ayrımcılığın hem nedeni hem de sonucu olarak kendini yeniden üretip durmakta ve başa çıkılması oldukça güç bir hal almakta, kadınların kamusal alanda eşit biçimde yer almasına engel olmakta, yoksulluktan en fazla etkilenen kesim olmasına yol açmakta ve kimi zaman yaşam haklarının ellerinden alınmasına neden olmaktadır.

Kadına yönelik şiddet sadece gazete ve bültenlerde değil çok yakınımızda aile içinde, mahallemizde, sokakta ve sosyal medyada dahi fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddetten ayrı olarak kadınları nesneleştirme, kadınlara cinsiyete dayalı katı roller biçme, bazen masum görünen şaka ve söylemlerde dahi karşımıza çıkabilmektedir.

Her ne biçimde olursa olsun şiddet kabul edilemez. Kadına şiddetin hiçbir gerekçenin arkasına saklanamayacağını, bir insan hakkı ihlali ve bir suç olduğunu, bir toplumda yaşayan bütün insanların ortak sorunu olduğunu ısrarla ısrarla tekrarlamalıyız.

Ülkemiz uluslararası hukukta Kadına Yönelik Şiddet konusunda yaptırım gücüne sahip ilk sözleşme olan İstanbul Sözleşmesini ilk imzalayan ülkedir.

8 Mart 2012 tarihinde ise 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kabul edilmiştir.

Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadın haklarının güçlenmesi konusunda yasal düzenlemelerin yanı sıra kurumsal mekanizmalar da varlığını göstermektedir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde 81 ilde hizmet vermeye başlayan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ise şiddetin önlenmesi için koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destekleyici hizmetlerin verildiği kuruluşlardır.

Ülkemizde 6284 vardır. İlimizde ŞÖNİM vardır. İlimizdeki hiçbir kadın şiddete karşı yalnız ve çaresiz değildir.

Şiddetle mücadelede 6284 sayılı yasanın uygulanabilmesi ve şiddete karşı toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanabilmesi, kadın dayanışmasının korunabilmesi için kamusal olan olmayan tüm kuruluşlar işbirliği içerisinde çalışmalıdır.

Bizler önce şiddetin bir iletişim aracı ve bir çözüm mekanizması olamayacağını iyi bilen farkında bireyler olarak;

Sonra Artvin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ailesi başta olmak üzere işbirliğine hazır tüm kurum, kuruluş ve kişiler olarak kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığa karşı mücadelemizi etkin ve ısrarcı bir şekilde sürdüreceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Teşekkür ederim.