20 Mayıs 2020, Çarşamba Ankara

Türkiye Aile Yapısı Araştırması İçerik İhtiyacı Belirleme ve Soru Kağıdı Revizyon Çalışması Proje Çağrısı


Bakanlığımız, 2019 yılında Türkiye Aile Yapısı Araştırması İçerik İhtiyacı Belirleme ve Soru Kağıdı Revizyon Çalışması yapmayı planlamaktadır. Kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen çalışma için kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma grupları başvurabilir.

Çalışma için isteklilerin proje tekliflerini ekteki Proje Teklif Formatına ve Sözleşme Tasarısına göre hazırlayarak 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 16.00’ya kadar Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne matbu ve CD ortamında elden veya postayla teslim etmeleri gerekmektedir.

Çalışma konusu, Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısı hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için Genel Müdürlüğün Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığı’na doğrudan başvurarak veya iletişim bilgileri bölümündeki telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçebilirler.

 

Proje ihalesine katılım için son başvuru tarihi 5 Haziran 2020 saat 16.00

İhaleye katılım ve detaylara eklenecek evraklar:

  1. Teknik Şartname
  2. Sözleşme Tasarısı
  3. Doldurulacak Sayfa