…
…
…
…
16 Aralık 2019, Pazartesi Ankara, Kızılcahamam

AEP ve ASDEP Eğitici Eğitimi Programı


Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16-21 Aralık 2019 tarihleri arasında, Ankara’da Aile Eğitim Programı ve Aile Sosyal Destek Programı Eğitici Eğitimi düzenlenmektedir.

İl Müdürlüklerimizden 97 meslek elemanı, idareci ve ASDEP görevlisine yönelik “Devletin Sosyal Hizmet Yapılanması”, “SHM ve ASDEP Yapılanması”, “Vaka Yönetimi, Risk tespiti ve Sosyal Hizmet Müdahalesi”, “İletişim Becerileri”, “Kriz ve Krize Müdahale”, “Gözlem Görüşme Teknikleri”,  “ASDEP Bilişim Sistemi, Teknik Soru Formu”,  “Stres Yönetimi ve Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında “ , “Aile Eğitimleri AEP'nin Yapısı”, “ Eğitici Modeli (İlkeler, Değerler)”, “Eğitim Nedir?(Bakanlığın amacı, neden önemli, Milli politika, toplum yararına değer üretme vurgusu), “Yetişkin Eğitimi Planlama Ve Organizasyon Süreci”, “Eğitim Öncesi Hazırlıklar”, “Ortam Yönetimi, Sınıf Hâkimiyeti ve Sınıf İçi İletişim”, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” , “AEP Alanları Ve Modüllerin Tanıtımı” ve “Eğiticinin Eğitim Süreci” konularını kapsayan eğitim programı hazırlanmıştır.

Kızılcahamam’da düzenlenen Eğitici Eğitimi’nin açılışı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali ÇEVİK tarafından yapılmıştır. Açılış konuşmasında Sayın ÇEVİK, eğitimcilerin toplumu inşa etmede önemli bir görev üstlendiklerini ve bu süreçte insana dokunarak erdemli insanlar yetiştirmeyi başarabileceklerini ifade etmiş, eğitimcilerin bilgi ve tecrübe ile beslenmeleri ve kendilerini yenilemeleri gerektiğini, bu kapsamda eğitimlerin devam edeceğini vurgulamıştır.

İstanbul, Ankara ve Konya illerindeki üniversitelerden, kamu kurumlarından ve Genel Müdürlüğümüzden olmak üzere 19 akademisyen/eğitici/uzmanın katkılarıyla düzenlenen program 21 Aralık 2019 tarihinde yapılacak sınav sonrası katılım belgesi takdimi ile sona erecektir.