…
…
30 Temmuz 2019, Salı İzmir

Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Başlangıç Düzey Eğitimi İzmir’de Gerçekleştirildi


Afet ve acil durumlarda görev alacak meslek elemanlarının psikososyal destek hizmetleri uygulamasında kapasitesini geliştirmek  amacıyla İzmir’de 22-25 Temmuz tarihleri arasında “Başlangıç Düzey Eğitimi” gerçekleştirildi. Eğitime çeşitli illerden 94 meslek elemanı katıldı.

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı personeli, destek çözüm ortakları personeli ve akademisyenlerden oluşan eğitici ekibi tarafından: “Afet ve Acil Durumlarda Temel Kavramlar, Türkiye Afet Müdahale Planı,  Afet ve Acil Durumlarda Ruhsal Travma; Psikososyal Müdahale Piramidi ve Temel İlkeler, Psikososyal Müdahale Araçları, Psikolojik İlk Yardım, Çalışana Destek, Afet ve Acil Durumlarda Kurumlar arası İşbirliği ” konularında eğitim verildi. Eğitim; olası afet ve acil durumlara hazırlık amacıyla uygulanan tatbikatın ardından katılım belgelerinin dağıtılması ile son buldu.