…
…
27 Kasım 2019, Çarşamba

Aile ve Toplum Düşünce Atölyesi Konferansları Başladı


Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplumu yeniden tanımlamak,  kavramları yeniden ele almak,  gerçeklikle örtüşen tanımlamalar ve siyasalar üretmek amacıyla Aile ve Toplum Düşünce Atölyesi çalışmalarına başladı. Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmalara katkı sağlamak üzere atölyenin ilk adımı bir konferans serisi ile başladı. Konferansların ilki 22 Kasım Cuma günü Bakanlığımız Söğütözü yerleşkesinde geniş katılımlı bir açılışla gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüz ilk konferansta İbn-i Haldun Üniversitesi’nden Prof. Dr. Heba Raouf’u ağırladı. Raouf ‘Imagining the Social in/and Public Policy’ başlığında sosyolojik hayal gücünün (tahayyül) kamu politikasındaki rolü ve toplumsal çözümleme yapmanın politika yapıcılar ile hizmet sağlayıcılar için olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi.

Yaptıklarımız kadar yapmadıklarımızın da toplumsal ihtiyaçlar üzerinde bir rolü olduğuna değinen Raouf, toplumsal hizmetin, değiştirmek istediğimiz şeyi çözümlemenin temelinin toplumu doğru anlamak olduğunu vurguladı. Toplumu doğru anlamak için insanı bedeni, psikolojisi, kültürel alt yapısı, dili ve rasyonel temelleri ile bir bütün olarak ele almanın gerekliliği üzerinde durdu. Raouf ayrıca, zaman ve mekânın ile toplumsal hafızanın toplumsal çözümleme yapılırken yadsınamaz bir öneme sahip olduğuna da değindi.