…
12 Şubat 2020, Çarşamba Ankara

Geçici Koruma Statüsündeki Suriyelilere Verilen Hizmetlerin Değerlendirilmesi Çalıştayı Gerçekleştirildi


Cumhurbaşkanlığı  1  Nolu  Kararnamesi  ve  2828  Sayılı  Sosyal  Hizmetler  Kanunu kapsamında; aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılması, çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak,  fırsat  ve  imkânlardan  eşit  biçimde  yararlanmalarını  sağlamak  üzere;  kadınlara  ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda  ilgili kamu ve koordinasyonu sağlamak kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği görevi Bakanlığımıza verilmiştir

Geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin sıklıkla yaşadığı  illerde Bakanlığımızın verdiği hizmetlerin etkin ve verimliğinin artırılması, yaşanan problemlerin çözümünde ilke ve yöntem birliği sağlanması amacıyla  12.02.2020 Çarşamba günü Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Sn. Ali ÇEVİK başkanlığında; Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep,  Şanlıurfa ve Mardin illerinin  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlerinin katılımı ile Bakanlık Merkezinde  toplantı yapılmıştır.

Toplantıda söz konusu illerde yaşayan dezavantajlı vatandaşlarımıza veya geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilere verilen hizmetler ile sosyal hizmet kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla yerelde işbirliği süreçleri değerlendirilmiştir.