…
…
…
…
28 Ocak 2020, Salı Ankara

İntiharı Önleme Çalıştayı 15 Ocak 2020 tarihinde Bakanlığımız Emek Yerleşkesi Reşat Moralı Toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir


Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda kurulan İntiharı Önleme Komisyonu tarafından İntiharı Önleme Çalıştayı, Bakanlığımız Emek Yerleşkesinde bulunan Reşat Moralı Toplantı Salonunda 15 Ocak 2020 tarihinde akademisyenler ve kamu kurum çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali ÇEVİK’in açılış konuşmasıyla başlamıştır. Ali Çevik konuşmalarında, “Ülkemiz şu an için dünya ülkeleri içerisinde oransal olarak intihar sayılarının az olduğu bir ülke olmakla birlikte, öncelikle bir insanlık sorunu olan intihara karşı çağın gereği bir tutum içinde olarak insancıl bir yükümlülük hissetmektedir” demiştir. Konuşmasının devamında, “ Tüm yapılan çalışmalara rağmen intiharlara müdahale ve intiharların önlenebilmesi konusunda neler yapılabileceği çok daha güncel bir incelemeyi, düşünce ve eylem geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır” demiştir.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali ÇEVİK’in ardından Bakan Yardımcımız sayın Dr. Adnan ERTEM’in konuşmaları gerçekleşmiştir.

Bakan Yardımcımız sayın Dr. Adnan ERTEM konuşmalarında, “Türk toplumu gibi aile yapısının ve sosyal dayanışmanın yüksek düzeyde olduğu bir kültüre sahip olan toplumda, intiharların neden halen devam ettiğinin araştırılması ve intiharların önlenmesi için kapsamlı ve çok yönlü kamu politikalarının ortaya konulmasına ihtiyaç vardır” demiştir.

Açılış konuşmalarının ardından, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK)  ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) gelen katılımcılar sunumlarıyla çalıştaya katkı sağlamıştır.

Açılış konuşmaları ve yapılan sunumları müteakiben, katılımcılar  “İntihar Vakalarında Süreç Yönetimi” ve “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler” olmak üzere iki farklı komisyona ayrılarak çalışmalarını sürdürmüştür. Son olarak komisyonların çalışmalarının değerlendirilmesiyle birlikte çalıştay sona ermiştir.