…
…
…
…
01 Mart 2019, Cuma Ankara, Türkiye

İzleme ve Değerlendirme Kurulu III. Toplantısı Ankara’da Yapıldı


Roman vatandaşların temel kamu hizmetlerinden daha etkin bir şekilde faydalanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, 30 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve I. Aşama Eylem Planı (2016-2018)” İzleme Değerlendirme Kurulu III. Toplantısı 22 Şubat 2019 tarihinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Dr. Muhammet ÖRNEK başkanlığında Ankara’da gerçekleştirildi.

“14 Mart 2010’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Roman Açılımı’ ile roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözülmesi adına büyük bir adım atıldığını ifade eden Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Muhammet ÖRNEK, “Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ve I. Aşama Eylem Planı (2016-2018)” doğrultusunda 2018 yılı içerisinde Genel Müdürlüğümüz ve diğer sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen faaliyetlerden ve yapılan yatırımlardan bahsetti.

Toplantıda, geçen yıl kurumların sorumlu oldukları eylemlerle ilgili yapılanlar hakkındaki raporlar çerçevesinde hazırlanan sunum gerçekleştirildi ve 2019-2021 yıllarını kapsayacak olan II. Aşama Eylem Planı hazırlık çalışmalarında gelinen son durum aktarıldı.  Toplantıda ayrıca Romanların eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar başlıklarındaki çözüm önerileri tartışıldı ve bu alanda çalışan akademisyenler, STK temsilcilerinin ve Romanların yoğun olarak yaşadığı illerdeki SYDV Müdürlerinin de görüş ve önerileri alındı.

Ardından Roman STK temsilcilerine söz verilerek kamu kurumlarının geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalar hakkındaki görüş ve katkıları alındı. Toplantı sonuçlarına ilişkin rapor İzleme ve Değerlendirme Kurulu tüm üyeleri ile en kısa sürede paylaşılacaktır.

Toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü temsilcilerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Kurumu, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, TÜİK, diğer ilgili kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, Roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerden temsilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yöneticileri, akademisyenler ile Kurul üyesi olmayan Roman sivil toplum kuruluşlarından gözlemciler de hazır bulundu.