…
…
…
16 Aralık 2019, Pazartesi Ankara

Jandarma Sorumluluk Sahasındaki Kadın Cinayetlerinin Analizi 2008-2017


Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 13 Aralık 2019 tarihinde “Jandarma Sorumluluk Sahasındaki Kadın Cinayetlerinin Analizi” konferansı Bakanlığımızda düzenlenmiştir. 

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye katkı sunmak ve kurumsal farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan Jandarma Sorumluluk Sahasındaki Kadın Cinayetlerinin Analizi raporu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden Dr. J. Alb. Engin Avcı ve Dr. J. Bnb. Hayrettin Küpeli tarafından sunulmuş; bu kapsamda 2008-2017 döneminde kayıt altına alınmış olan vakalar üzerinden yapılan analize ve bu suçlarla mücadele etkinliğinin artırılmasına yönelik tedbirlere yer verilmiştir.  

Jandarma sorumluluk bölgesindeki kadın cinayetlerine ilişkin genel durumun dönemsel olarak ortaya koyulduğu konferansta, 2012 yılında çıkarılan 6284 sayılı Kanun’un kadın cinayetleri özelinde, kadına yönelik şiddet üzerindeki etkisi de gündeme getirilmiştir.