…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
05 Ağustos 2019, Pazartesi İstanbul

Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi Oryantasyon ve Temel Düzey Eğitimleri İstanbul’da Düzenlendi


Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde yürütülen “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) Desteklenmesi Projesi” kapsamında Oryantasyon ve Temel Eğitim programı 17-26 Temmuz tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi.

Proje kapsamındaki SHM’lerde istihdam edilen psikolog, vaka danışmanı, öğretmen, çocuk eğiticisi, hizmet aracısı ve tercümanlardan oluşan toplam 37 personele 17-21 Temmuz tarihleri arasında Oryantasyon Eğitimi verildi. SHM’lerin koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında güçlendirilmesi amacıyla Bakanlığımız meslek elemanlarına yönelik altıncısı düzenlenen Temel Eğitime; 64 meslek elemanı ile Bakanlık merkez teşkilatta görevli uzman ve uzman yardımcıları katıldı.

Eğitim Programı; Birleşmiş Milletler Kuruluşu temsilcileri (UNFPA ve UNHCR), MEB, Bakanlık görevlileri ve Bilgi Üniversitesi’nin Mülteci Ruh Sağlığı/Travma alanında deneyimli eğitici ekibi tarafından gerçekleştirildi. Temel eğitimde; “Savaş ve Göç, Ulusal ve Uluslararası Mülteci Hukukunun Genel Çerçevesi Mültecilerin Uluslararası Hukuki Çerçevede Hakları ve Yükümlülükleri, Psikososyal Çalışmalarda Görüşme Teknikleri, Çalışana Destek, Psikososyal Çalışmalarda İletişim Becerileri, Psikolojik İlkyardım (PİY) ve Psikoeğitim, Ruhsal Travma ve Afet, Travma ile İlişkili Psikopatolojiler, Mültecilik Ruh Sağlığı Temel İlkeleri” konu başlıkları teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirldi.

Eğitim programı katılım belgelerinin verilmesi ile son buldu.