…
20 Mayıs 2020, Çarşamba Ankara

Türkiye Aile Yapısı Araştırması İçerik İhtiyacı Belirleme ve Soru Kağıdı Revizyon Çalışması Proje Çağrısı


Bakanlığımız, 2020 yılında Türkiye Aile Yapısı Araştırması İçerik İhtiyacı Belirleme ve Soru Kağıdı Revizyon Çalışması yapmayı planlamaktadır. Kapsam ve hedefleri kısaca belirtilen çalışma için kamu kuruluşları, üniversiteler, araştırma şirketleri, araştırmacılar ve araştırma grupları başvurabilir. Ayrıntılı bilgi duyurular kısmındadır.