…
25 Şubat 2020, Salı Ankara

Türkiye Aile Yapısı (TAYA) 2016 ve Türkiye Aile Yapısı Araştırması İleri İstatistik Analizi kitapları Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasının “Araştırmalar” bölümünde paylaşıldı


Resmi İstatistik Programı kapsamında yer alan Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA)’nın ilki 2006, ikincisi 2011, üçüncüsü ise 2016 yılında yapıldı. 2016 yılındaki araştırmada, Türkiye genelinde 17.239 haneye gidilmiş ve bu hanede yaşayan 35.475 bireye (15 yaş ve üzeri) soru formu uygulandı.

Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA)  İleri İstatistik Analizi çalışması 2006, 2011 ve 2016 yıllarında yapılan araştırma serileri temel alınarak Türkiye’de aileyi incelemek üzere tasarlanmış bir araştırmadır. Bu araştırmanın amacı belirlenen alt temalarda zaman içerisindeki dönüşümleri anlamak üzere ileri analizler üretmek ve bu analizlerden hareketle Bakanlığımız başta olmak üzere politika yapıcılara yönelik öneri setleri geliştirmektir. Bakanlığımız tarafından 2006, 2011 ve 2016 yıllarında yapılan “Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA)” nın veri setleri kullanılarak evlilik, boşanma, yaşlılık, çocuk, doğurganlık, aile içi ilişkiler vb. alt temalarda toplam 11 makale hazırlandı.

Bu makalelerin başlıkları şunlardır:

 1. Türkiye’de İlk Evlilik Yaşının ve Evliliğe İlişkin Pratiklerin Değişimi ve Boşanma ile İlişkisi
 2. Aile İçi Anlaşmazlıklar ve Çocuklara Yansımaları
 3. Yaşlanma Sürecindeki Türkiye’de Nesiller Arası Bakım ve Destek Mekanizmaları
 4. Türkiye’de Yaşlı Refahı ve Yaşlıların Yaşam Kalitesi
 5. Türkiye’de Doğurganlık Dönüşümü ve Doğurganlık Tercihleri
 6. Türkiye’de Aile Yapısının Değişimi Sürecinde Tek Ebeveynli Ailelerin Oluşumu, Belirleyicileri ve Refah Durumu
 7. Türkiye’de Kadınların İşgücü Piyasasına Katılma Kararını Belirleyen Etmenler
 8. Sosyal Etkileşim ve Dayanışma Açısından Akrabalık ve Komşuluk İlişkileri
 9. Aile İlişkilerinin Yoğunluğunun Analizi
 10. Eşlerarası Sosyodemogafik Ve Sosyokültürel Farklılıkların Aile İçi Çatışmayı Etkileri
 11. Nesiller Arası Transferin Değişimi ve Mutluluğa Etkisi

Basımları daha önce yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması (2016) ve Türkiye Aile Yapısı Araştırması İleri İstatistik Analizi (2018) kitapları, bu araştırmalardan faydalanmak isteyenler için PDF formatında Aile ve Toplum Hizmetlerinin internet adresinde paylaşıldı.