…
03 Eylül 2019, Salı Ankara, Türkiye

“Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması 2019” Projesi Kapsamındaki 2. Çalıştay Ankara’da Gerçekleştirildi


Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen “Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması 2019” projesi kapsamında yapılan 2. Çalıştay 02 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanı Dr. Yasemin Esen’in yaptığı açılış konuşması ve proje sorumlusu firmanın gerçekleştirdiği sunum ile başlayan çalıştaya; Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı çalışanları ve akademisyenler katıldı.

Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırmasının pilot çalışması sonrasında görüşme formlarının geliştirilmesine ve saha süreçlerinin daha etkili bir biçimde planlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.