…
…
11 Aralık 2019, Çarşamba Ankara

Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması Projesi kapsamında 3. Çalıştay 10-11 Aralık 2019’da Ankara’da düzenlenmiştir


Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile boşanma nedenlerinin niteliksel olarak araştırılması, dünyadaki belli başlı ülkelerin boşanma oranlarıyla Türkiye’nin karşılaştırmasının yapılması, boşanma sürecinde sunulan kurumsal danışmanlık hizmetlerinin alınıp alınmadığının ve bilinirliğinin incelemesi yapılmıştır. 

Saha çalışması tamamlanmış olan proje kapsamında 100 boşanmış kişiyle yüz yüze görüşülerek boşanma sebebi olarak sosyal, kültürel ve ekonomik temel sebeplerin belirlenmesi amaçlanmış; boşanma konusu üzerine çalışan alanında uzman 50 kişi ile (aile mahkemelerinde çalışan hâkimler, savcılar, avukatlar ile boşanma konusunda aile içi iletişim danışmanlığı yapan psikologlar, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları, aile danışmanları ve aile arabuluculuğu hizmeti veren uzmanlar) boşanma konusu üzerine derinlemesine mülakatlar gerçekleştirilmiştir.

Çalıştaya, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Aile Arabuluculuğu Derneği çalışanları ile birçok akademisyen katılım sağlamıştır.​