Projeler
Aile Destek Merkezleri

Aile Destek Merkezleri (ADEM) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında, kadınlarımızın Devlet ve Millet kaynaşmasını sağlamak amaçlı, psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimleri ile toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyet gösteren merkezlerdir. Büyük ölçüde Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde yürütülen sosyal hizmet içerikli bir projedir.

ADEM İl Listesi

Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerlerde toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere, psiko sosyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik olarak faaliyet gösteren merkezler olup öncelikli olarak, roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı yerleşim yerlerinde açılmaktadır.

SODAM İl Listesi