Teşkilat Yapısı
Genel Müdür
Ali ÇEVİK

E-Posta
ali.cevik@ailevecalisma.gov.tr
Genel Müdür Yardımcısı
M. Mustafa Nuri NURUAN

E-Posta
mustafa.nuruan@ailevecalisma.gov.tr
Genel Müdür Yardımcısı
Abdulkadir ABDUŞOĞLU

E-Posta
abdulkadir.abdusoglu@ailevecalisma.gov.tr

Genel Müdür Yardımcısı

Şuayip TUNÇAL

E-Posta
suayip.tuncal@ailevecalisma.gov.tr

Genel Müdür Yardımcısı
Serpil Penez ŞAHİN

E-Posta
serpil.penez@ailevecalisma.gov.tr
Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı
Nurettin ÖZDEN

E-Posta
nurettin.ozden@ailevecalisma.gov.tr
Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Daire Başkan V.
Melih Onur ERDOĞAN

E-Posta
melih.erdogan@ailevecalisma.gov.tr
İzleme, Değerlendirme Daire Başkanı
Ferhat ODABAŞI

E-Posta
ferhat.odabasi@ailevecalisma.gov.tr
Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkan V.
Yasemin ESEN

E-Posta
yasemin.esen2@ailevecalisma.gov.tr
Toplum Hizmetleri Daire Başkanı
Hayrullah KÖKEN

E-Posta
hayrullah.koken@ailevecalisma.gov.tr

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı
Salih BOZKURT

E-Posta
salih.bozkurt@ailevecalisma.gov.tr

Sosyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Şuayıp TURHAN

           E-posta 

suayip.turhan@ailevecalisma.gov.tr

 Sosyal İçerme Daire Başkanı