…
08 Ekim 2020, Perşembe Balıkesir - Türkiye

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme Ve Değerlendirme Komisyonu Alt Kurul Toplantısı


Sayın Valimiz Hasan ŞILDAK talimatı ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği ve Eşgüdümün Artırılmasına Dair Protokol" gereğince «Paydaş Kurumlarca Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadelede Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri» konulu Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Alt Kurul Toplantısı gerçekleştirilerek uygulamada yaşanan olası çözüm önerileri paydaş kurumlarca dile getirilmiştir.