27 Aralık 2019, Cuma Bilecik, Türkiye

4/D Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Kesin Sonuç Listesi


İl Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş kanunu esasları kapsamı ile 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılacak belirsiz süreli sürekli işçilerin kesinleşmiş listesi aşağıdadır.


Duyuru'nun Dokümanları