17 Aralık 2019, Salı Bilecik, Türkiye

Sürekli İşçi (4/D) Alımı Sözlü Sınav Duyurusu


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alımı kurası 10.12.2019 tarihinde yapılmıştır. 

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara ilişkin liste AŞAĞIDA EKTEDİR.

 

 

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ :

 

*GÜVENLİK GÖREVLİSİ SÖZLÜ SINAVI :

18.12.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ ; saat 10:00’da

*TEMİZLİK GÖREVLİSİ SÖZLÜ SINAVI:

18.12.2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ; saat 15:00’da

*ÇOCUK BAKIM ELEMANI SÖZLÜ SINAVI:

19.12.2019 PERŞEMBE GÜNÜ saat 09:00’da yapılacaktır.

 

ADRES: (Bilecik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Gazipaşa Mah. Tevfikbey Cad. Arz Birlik İş Merkezi A/Blok Kat:2 (İl Müdürlüğü Toplantı Salonu)
TELEFON: +90 (228) 212 1208 – 212 2034/35

 

Sözlü sınav sonuçları 24.12.2019 tarihinde İl Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır.

Adaylar sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24.12.2019-26.12.2019 tarihleri arasında 3 (üç gün) Sınav Kuruluna itirazda bulunabilir.

Yapılan itirazlar, sınav kurulunca 3 iş günü içerisinde karara bağlanır ve nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhatlü posta) bildirilir.

T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, İmza ve Adresi olmayan dilekçeler, fax, posta veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Kazananlara ilişkin kesin listeler 27.12.2019 tarihinde İl Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır