24 Aralık 2019, Salı

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonuç Listesi


Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçilerden sözlü sınavı başarıyla tamamlayanların listesi açıklanmıştır. 

 İl Müdürlüğümüz ve Sosyal Hizmet Kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş kanunu esasları kapsamı ile 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçilerden sözlü sınavı başarıyla tamamlayanların listesi aşağıdaki ekteki listede açıklanmıştır.

Asil adayların 26.12.2019 Perşembe günü saat 17:30 'a kadar aşağıda istenen belgeleri İl Müdürlüğü Binasına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde evrakları getirmeyen aday hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Asil adayların göreve başlatılmaması halinde yedek adaylardan belge istenecektir. 

 

Adaylar sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24.12.2019-26.12.2019 tarihleri arasında 3 (üç gün) Sınav Kuruluna itirazda bulunabilir.

Yapılan itirazlar, sınav kurulunca 3 iş günü içerisinde karara bağlanır ve nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhatlü posta) bildirilir.

T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı, İmza ve Adresi olmayan dilekçeler, fax, posta veya e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Kazananlara ilişkin kesin listeler 27.12.2019 tarihinde İl Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanacaktır

 

 

                                  İSTENİLEN BELGELER

  • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
  • Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
  • İşçi Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu ( Tıklayınız )

Duyuru'nun Dokümanları