…
…
…
…
17 Aralık 2019, Salı Bolu - Türkiye

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Tanıtımı Toplantısı Yapıldı


     Bolu Valiliği Abant toplantı salonunda Valimiz Sayın Ahmet ÜMİT başkanlığında; Belediye Başkanı Sayın Tanju ÖZCAN, Vali Yardımcısı Sayın Çağlayan KAYA, Sayın İlçe Kaymakamlarımız, Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Önder YAMAN,  Bolu AİBÜ Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Yaman, ,İl Emniyet Müdürü Sayın Armağan Adnan ERDOĞAN, İl Jandarma Komutanı J. Alb Erhan VAROL, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sayın Bekir KOÇYİĞİT, İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Emin DEMİRKOL, İl Müftüsü Sayın Orhan GENÇ, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Yasin TEPE,  İşkur Müdürü Sayın İsmail YALÇIN, SGK Müdürü Sayın Mehmet Hanefi TAŞTAN, KOSGEB İl Müdürü  Sayın Abdurrahman USTA ve İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sayın Sevgi ÖZTEKİN’in  katılımıyla “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” tanıtımı toplantısı yapıldı.

     Toplantıda İl Müdürlüğümüz tarafından Kadına Yönelik Şiddetle ilgili bakanlığımızın ve ilimizde yapılan çalışmalar hakkında sunum yapıldı. Toplantı akabinde Valimiz Sayın Ahmet ÜMİT alınan kararlar hakkında açıklamada bulundular. Valimiz Sayın Ahmet ÜMİT yaptığı basın açıklamasında;  “Kadına yönelik şiddet dünyada insanlığın en acı gerçeklerinden birisidir. Ne yazık ki dünya genelinde her yıl çoğunluğu kadınlardan oluşmak üzere 1,4 milyon insan şiddet nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde son yıllarda kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesi, sosyal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi konularında gerekli yasal düzenlemeler yapılmış, eylem planları geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bütün bunlara rağmen Türkiye genelinde; 2015 yılında 360, 2016 yılında 304, 2017 yılında 353, 2018 yılında 279, 2019 yılında 318 kadın cinayet sonucu hayatını kaybetmiştir. Maalesef ilimizde de 2014 ‘de 1, 2015 ‘de 3, 2016 ‘de 2, 2017 ‘de 3, 2019 ‘da 1 kadın şiddet sebebiyle vefat etmiştir. 2018 yılında herhangi bir kaybımız olmamıştır. Milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan  Kadına Yönelik Şiddet Eylemleri Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleri ile ‘bir insanlık suçudur.’ Kadına yönelik şiddetle en etkin şekilde mücadele, tüm kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, akademik çevreler ve medya olmak üzere sorumluluk ve vicdan sahibi herkesin tek yürek olması ile mümkündür. Bu gerçekten hareketle kadına yönelik şiddetle mücadelede etkinliği maksimum seviyede artırmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlıkları ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Kurumsal İşbirliği Ve Eşgüdümün Arttırılmasına Dair Protokol’ imza altına alındı.

      81 İl Valimiz tarafından bahse konu Bakanlıkların il bazındaki en üst düzey yöneticilerinin katılımı ile söz konusu protokolün ve koordinasyon planının tanıtımı yapıldı.  Türkiye Cumhuriyetinin ilgili beş  Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan koordinasyon planı Yedi Ana Hedef ve Dört Alt Hedeften oluşmaktadır: Protokolde sayılmış olan tüm Bakanlıklarımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2 yıl boyunca ‘Kadına Karşı Şiddetle Mücadele’ konusunda yürütecekleri görevleri Koordinasyon Planında detaylı bir şekilde sayılmıştır.  Buna göre İlgili her bir Bakanlığımızın ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın koordinasyon kapsamında yerine getirecekleri görevleri ayrı ayrı birer temel hedef olarak tespit edilmiştir. Bir diğer temel hedef ise bu kurumların kendi aralarında veri entegrasyonu ve iletişimin etkin şekilde sağlanmasıdır. Bundan tüm Bakanlıklar Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte sorumlu tutulmuştur. Dört Alt Hedef: 1- Mevzuatın Etkin Uygulanması, 2-Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, 3-Toplumsal ve bireysel Farkındalıkları Artırma ve Bilinç Yükseltilmesi, 4-Veri Toplama ve Araştırma  yapılması ile bunların analiz edilerek hayata geçirilmesidir. Bu kapsamda, örneğin Kadına yönelik cinsel, psikolojik, fizyolojik her türlü şiddetle mücadele bütün kurumlar tarafından ‘sıfır toleransla yürütülecektir. İlgili hakim, savcılara ve kalem müdürlerine, 50.000 kamu personeline, 50.000 vatandaşımıza, 10.000 işçi, işveren ve sendika üyesine ilgili Bakanlıklarca seminerler verilecektir.

     İlimiz genelinde bugüne kadar Valiliğimizin koordinesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye yönelik yine Bakanlıklarımızın öncülüğünde çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Bundan sonra da yukarıda bahsedilen ilgili Bakanlıklarımızın mutabık kaldıkları Protokol ve Koordinasyon Planı çerçevesinde bütün kurumlarımız ve kamuoyumuzla birlikte Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda ‘sıfır toleransla’ çok daha etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızda bütün vatandaşlarımızın katkılarına ihtiyacımız bulunmaktadır. Tüm Bolu’lu hemşerilerimizin onuru olarak gördüğümüz Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda Kamu Kurum ve Kuruluşlarımız, Özel Sektör çalışanlarımız, STK’larımız ve Kamuoyumuzla beraber hep birlikte mücadele edeceğiz. İnşallah hep birlikte başaracağız. Güçlü Kadın Güçlü Aile demektir. Güçlü Aile Güçlü Toplum demektir. Güçlü Toplum Güçlü Devlet demektir. Daha mutlu birey, Daha huzurlu aile, daha müreffeh toplum ve daha güçlü bir devlet için Kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek olacak tüm Bolulu hemşerilerime şimdiden teşekkür ediyoruz.” Dedi.