…
…
…
…
…
…
17 Aralık 2019, Salı Burdur, Türkiye

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü


Bakanlığımızın önderliğinde başlatılan çalışma sonucunda İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve Diyanet İşleri Başkanımızın ortak imzasıyla yürürlüğe giren, 75 (yetmiş beş) maddeden oluşan, 2020-2021 yılları “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” ile Valiliğimize verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulamaya geçirilmesi, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasında etkinliğin, koordinasyonun arttırılması ve yaşanan üzücü olayların tekrarlanmasının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız tarafından 17 Aralık 2019 Salı günü 81 ilimizde eş zamanlı olarak saat 10:00’da toplantı yapılması planlamıştır. Bu kapsamında diğer illerimizde olduğu gibi İlimizdeki tüm kurumların en üst yöneticilerinin katılımıyla Valimiz Sayın Hasan Şıldak başkanlığında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya Valimiz Sayın Hasan Şıldak yanı sıra Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gurdoğan, MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Baro Başkan V. Av. Hatice Ürküt (BARO Kadın Hakları Komisyonu Başkanı), İl Jandarma Komutanı J. Alb. Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Müdürümüz Hasan Güven, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Reha Sermed Aygören, İl Müftüsü Enver Türkmen, İl Göç İdaresi Müdürü Gülden Kamit, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Metin Özyurt, Çalışma ve İş Kurumu Müdür V. İsmail Taşçı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar, ŞÖNİM ve Konukevleri Müdürü Filiz Baş, MAKÜ Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Firdevs Savi Çakar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Keyik, Esnaf Odası Başkanı Nevruz Gökçüoğlu, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Burdur Şube Başkanı Gülcan Elduran katılmıştır.

Ayrıca bu toplantıda Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapılmış, il ve ilçelerimizdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, Kanun kapsamındaki alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilmiş ve son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde yoğunlaşılmıştır.

Şiddet önleme merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların (baro, üniversiteler ve STK’ların) sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi bir çok konuda çalışma/değerlendirme yapılmış ve Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerlerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır.