30 Aralık 2019, Pazartesi

Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 4/D Sürekli İşçi Alımı Kesin Sonuçların İlanı


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı il müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli sürekli işçi alımına ilişkin Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmış olup; Sürekli İşçi Alım Kurası 10.12.2019 tarihinde sonuçlanmıştır. Başvuru Belgelerini eksiksiz olarak İl Müdürlüğümüze teslim eden adaylara 18.12.2019-19.12.2019 tarihleri arasında sözlü sınav(mülakat) yapılmış olup ekte yer alan listede asil ve yedek olan işçi adayları belirtilmiştir. Adaylara sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 3(üç) işgünü içerisinde İl Müdürlüğümüz Sınav Kuruluna itirazda bulunabilme hakkı tanınmış olup itirazda bulunan adayların itirazları değerlendirilmiştir. Ekte yer alan liste kesinleşmiş asil ve yedek aday sürekli işçi listesidir. Listede ismi asil olarak belirtilen kişiler bir önceki duyuruda belirtildiği üzere İl Müdürlüğümüz personel birimi ile iletişime geçmelidir. Listede asil olarak ismi belirtilen fakat İl Müdürlüğümüz Personel Birimi ile iletişime geçmeyen ve gerekli işlemleri tamamlamayan sürekli işçi adayları olması durumunda yerlerine sıralı olarak yedek adaylar çağırılacaktır.

 


Duyuru'nun Dokümanları