13 Ocak 2021, Çarşamba Ankara, Türkiye

Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin Çocuk Evinin İşleyişine İlişkin Esaslar Başlıklı 5. Bölümünün 23. Maddesinde Yer Alan Limitler Yeniden Değerleme Oranı ile Güncellendi


Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 23'üncü maddesinde yer alan limitler 2021 yılı için yeniden değerleme oranı ile aşağıda belirtildiği gibi güncellenmiştir.

İlgili Hüküm Gider Türü 2021 Yılı için Belirlenen Tutar (Aylık)
Madde 23/1 Çocuk evinin kira, elektrik, su, yakıt, bina aidatına ilişkin giderleri 2.611,59 TL
Madde 23/2 Çocuk evinin telefon gideri aylık fatura bedeli 104,46 TL
Madde 23/3 Çocuk evinde kalan çocukların iaşe ve ibate giderleri, çocuk başına aylık 696,77 TL

Ayrıca 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E cetvelinin 31 numaralı bendine göre, aşağıda yer alan her bir alım için ihtiyacın nereden ve hangi usulle temin edileceğine bakılmaksızın vergiler dahil olmak üzere;

a) Menkul mal alımlarında 25.000 Türk Lirasını,

b) Gayrimaddi hak alımlarında 20.000 Türk Lirasını,

c) Menkul malların bakım ve onarımlarında 25.000 Türk Lirasını,

d) Gayrimenkullerin bakım ve onarımlarında 55.000 Türk Lirasını, aşan tutarlar "(03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertiplerinden ödenemez.