…
29 Nisan 2019, Pazartesi Antalya,Türkiye

Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programının Üçüncüsü Antalya’da Başladı


Korumamız altındaki çocukların psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal yönden sağlıklı gelişmesi için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında hayata geçirilen “Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı”na yönelik eğitimler devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda iki ayrı gruba yönelik gerçekleştirilen eğitimlerin üçüncüsü Antalya’da başladı. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından katılan 65 personele, program hazırlayıcısı akademisyenler tarafından verilecek eğitim, dört gün sürecek.  Devam eden üçüncü eğitim de sona erdiğinde toplam 189 personel eğitim almış olacak.

ÇODEP Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama Modülünün şu ana kadar 12 ilde pilot uygulaması yapıldı. Ankara, Edirne, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas ve Trabzon’da yapılan uygulamalar kapsamında 58 personel tarafından toplam 2688 çocuğa yönelik 224 etkinlik gerçekleştirildi.

Yapılan pilot uygulama ve değerlendirmeler sonucunda Cumhurbaşkanlığı II.100 Günlük İcraat Programında da yer alan ÇODEP’in Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama Modülüne son hali verildi. Düzenlenecek eğitici eğitimleri ile programın yurt genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı;  “Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama” ile “Psiko Sosyal Destek” olmak üzere iki temel bileşenden oluşuyor. Güçlendirme yaklaşımı esas alınarak hazırlanan eğitim programının içeriğinde; çocuklarımızın gelişimsel özelliklerine göre;  eğitim modülleri, değerlendirme,  müdahale araçları ve uygulama kılavuzlarının oluşturulması şeklinde alt başlıklar yer alıyor.

Korumamız Altındaki Çocuklarımızın Tamamını Kapsayan Yapılandırılmış İlk Program
Bilindiği gibi çocuk bakım kuruluşlarının tamamında; Çocuk Hakları Sözleşmesindeki taahhütlere uygun olarak çocukların kişisel bakımı, mesleki uygulamalar, personel durumu, kaynak kullanımı ve yönetim yapısında uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla asgari standartlar oluşturuldu. Bu standartlar doğrultusunda yapılandırılan program aynı zamanda Devlet koruması altında tüm yaş gruplarındaki bütün çocuklarımızı kapsayan, ilk program olma özelliği de taşıyor.

Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı ile korumamız altındaki her yaştan çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı gelişim gösteren, yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan bilgi, beceri ve deneyimler ile donatılmış, milli ve manevi değerlerini bilen güçlü nesiller olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Çocuklar İçin Kazanımlar
Programın uygulanması ile çocuklarımızın, yaşına uygun gelişim özellikleri ve motor becerileri gösterebilen, sorumluluk alabilen, kendine güvenen, çevresindeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurabilen, toplumsal kurallara uygun davranan, değerlere saygılı bireyler olarak yetişmesi amaçlanıyor.

Programın uygulama kılavuzları ve nitelikli zaman geçirmeye yönelik etkinlikleri ile çocuğa hizmet sunan personelimizin kapasitesinin artırılması ve çocuklarımız ile çalışanlarımız arasındaki bağların güçlendirmesi gibi kazanımlar da bekleniyor.

Beş Farklı Yaş Grubu
Çocukların yaş gruplarına göre ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanan program, 0-3 yaş, 4-6yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak üzere göre beş farklı yaş grubuna göre devamlılığı olan ve birbirini tamamlayan modüler bir şekilde düzenlendi.

İlk Bileşen: Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama “Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi ve Hayata Hazırlama”  isimli ilk bileşen; temizlik, hijyen, beslenme, insan ilişkileri, değerlerimiz, mahremiyet, sorumluluklar, doğru arkadaş seçimi, stres, para yönetimi, çatışma yönetimi, öfke kontrolü, hayır diyebilme, bağımlılıkla mücadele, dürtü bozukluğu, meslek seçimi gibi konuları içeriyor.

24 Bin 507 Kişi Yararlanacak
Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı; Bakanlığımıza bağlı 1.192 çocuk evi ve 111 çocuk evleri sitesindeki 0-18 yaş aralığındaki tüm çocuklarımızı ve uygulayıcı olarak personelimizi kapsayacak. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile 12 bin 675 çocuk ve 11 bin 832 personel olmak üzere 24 bin 507 kişi programdan doğrudan yaralanacak. 

Pilot Uygulama 12 İlde Gerçekleştirildi
Eğitim programının pilot uygulamaları, 2019 başında 12 ilde yapıldı. Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programının tüm bileşenleri ile birlikte 2019 yılının ilk 6 ayı içerisinde uygulamaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Programın yaygınlaştırılması için sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, sosyolog ve öğretmenlerden oluşan meslek elemanları ile bakım personeline yönelik uygulayıcı eğitimleri düzenlenecek.  Eğitim programının 2019 yılı itibariyle tüm kuruluşlarımızda uygulanması hedefleniyor.