…
24 Temmuz 2020, Cuma Ankara,Türkiye

Alanda Çalışan Meslek Elemanları İçin Dijital Eğitim


Çocuklara yönelik bireysel değerlendirme ve mesleki müdahale çalışmalarını içeren Vaka Yönetimi Süreçlerini içeren eğitimler sona erdi.

Üç gün süren ve Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen eğitim, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan Sosyal Çalışmacı Betül Özdüzen Teker tarafından verildi.

Türkiye genelinde çocuk alanında çalışan mesleki personele yönelik planlanan eğitim, günde iki oturum halinde gerçekleştirildi. Her oturumunda bir coğrafi bölgede yer alan tüm Çocuk Bakım Kuruluşları ile Sosyal Hizmet Merkezlerinde KMÇ birimlerinde görev yapan meslek elemanları ve idarecilerin bulunduğu eğitime yaklaşık 3 bin personel katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden faydalanan çocuklara verilecek hizmetlerin tespit ve planlanmasını düzenleyen süreçlere ilişkin verilen eğitimde;

-Çocukların Koruma ve Bakım altına alınmalarına ilişkin Sosyal İnceleme Süreci, Ev Ziyareti, Sosyal İnceleme Raporlarının hazırlanması

-Çocuk İçin Uygun Hizmet Modelinin belirlenmesi ve yararlandırılması,

-Süreç içerisinde Hizmet modeli değişiklikleri, Hizmetin Sonlandırılması ve kuruluştan ayrılması temel başlıkları altında konular yer aldı.

Kuramsal bilgilerin yanı sıra örnek vakalar üzerinden desteklenerek aktarılan söz konusu eğitimde dinleyicilerden olumlu geri bildirimler alındı.

Meslek elemanlarına Rehberlik

Çocukların hayatına ve geleceğine karar verme yükümlülüğü olan meslek elemanları için yol gösterici olması beklenen çalışma ile süreç yönetiminin çok yönlü olarak ele alınması amaçlanıyor.

Çocukların Koruma ve Bakım altına alınmasından, aldığı hizmetin sonlandırılmasına kadar geçen sürece yönelik rehberlik niteliği taşıyan eğitim ile çocuğun yüksek yararı ilkesince en uygun hizmet modeli ve buna uygun çalışma prensiplerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Çocuğun Üstün Yararı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuklara yönelik hizmetleri, çocuğun üstün yararı aile odaklı yaklaşım önceliği çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde büyümelerini odağa alan bir felsefeyle yürütülen çalışmalarla, her çocuğun durumuna farklı hizmet modelleri hayata geçiriliyor.

Aile Desteği

Bu çerçevede ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek aile birliğinin korunması hedefleniyor.  Kurum bakımına alternatif olarak hayata geçirilen modellerin başında çocukların öz aileleri ve yakınları yanında desteklenmesini sağlayan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti yer alıyor. Koruyucu aile hizmet modeli de çocukların aile sıcaklığında büyümesine olanak sağlayan bir model olarak öncelikli olarak uygulanıyor. Hukuki koşulları uygun olan çocuklar için Evlat edindirme hizmeti değerlendiriliyor.

Son Seçenek Kurum Bakımı

Aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklara ise son seçenek olarak aile odaklı hizmetlerden yararlandırılana kadar geçici süreliğine aile yapısına en yakın model olan ev tipi yatılı sosyal hizmet birimlerinde bakılıyor.