…
08 Kasım 2019, Cuma

Çocuk Evleri Hizmetinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi Toplantısı Yapıldı


Koruma altındaki çocuklara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen “Çocuk Evleri Hizmetinin Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi” toplantısı Ankara’da yapıldı.

Devlet korumasında bulunan çocukların bakımlarının sağlandığı çocuk evlerinde hizmet verimliliğinin arttırılmasının amaçlandığı toplantıya, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından idareciler ile uzmanlar katıldı.

Genel Müdürlüğümüz Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığının koordinasyonunda düzenlenen toplantı, grup çalışması yöntemiyle gerçekleştirildi. İki grupta çalışmalarını sürdüren katılımcılar,  Bakanlığımızda konuyla ilgili görev meslek elamanlarının moderasyonuyla gerçekleşen üç ayrı oturumda, çocuk evi hizmetlerini içeren çeşitli konu başlıklarını ele aldılar.

Toplantıdan elde edilen çıktılarla, çocuklara verilen bakım hizmetinin niteliğinin daha da arttırılması hedefleniyor.

 

Oturumlarda ele alınan konu başlıkları şöyle:

Çocuk evi hizmetinin, çocuklar açısından değerlendirilmesi,

Çocuk evi hizmetinin;  bakım personeli, çocuk evi sorumluları ve çekom meslek elemanı açısından değerlendirilmesi,

Çekom ve çocuk evi işleyişi,

Çocuk evi hizmetinin güçlü, zayıf ve geliştirilmesi gereken yönleri,

Mali konular