…
22 Şubat 2021, Pazartesi Ankara,Türkiye

Çocuk Hakları Danışma Kurulu Çevrimiçi Toplandı


Çocuk Hakları Danışma Kurulu Üyesi çocuklar, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam başkanlığında yapılan toplantıda bir araya geldi.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Çocuk Danışma Kurulu üyesi 20 çocuğumuz, UNICEF Temsilcileri Jairus Ligoo, Nilgün Çavuşoğlu, Çağla Togan Çelik ile çocuk hakları alanında çalışan yönetici ve meslek elemanları katıldı.

XXII. Ulusal Çocuk Forumu İçin Çalışmalar Başladı

2020 Yılı Danışma Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararlar ve eylem planına ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 2021 Yılı Eylem Planı için yapılan planlama ile 2021 yılında yapılacak XXII. Ulusal Çocuk Forumu’nun temasına dair öneriler ele alındı.

Toplantıda, Genel Müdür Sağlam, çocuk temsilcilerle, uzaktan eğitim sürecindeki okul gündemleri ve çocukların yaşadıkları şehirlerde yaptıkları çalışmalar hakkında sohbet etti.

Çocuk Hakları Komiteleri

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her ilde oluşturulan Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri, Çocuk Hakları Sözleşmesinin ilke ve hükümlerinin yetişkin ve çocuk olmak üzere toplumun tüm kesimine yaymak ve çocukları ilgilendiren her konuda çocuk katılımını etkin kılmak için faaliyet gösteriyor. 81 ilde, bir kız, bir erkek çocuk ile temsil edilen komitelerin 29 bin 344 çocuk üyesi bulunuyor. Yürüttükleri faaliyetler ve aktif üye sayısı ile dünyadaki ender örneklerden biri olarak kabul edilen Çocuk Hakları Komiteleri, çocuk haklarının ülke çapında yaygınlaşması için çalışıyor.

Çocuk Hakları Danışma Kurulu Nedir?

81 ilde faaliyet gösteren İl Çocuk Hakları Komiteleri arasındaki eşgüdümü sağlamak için oluşturulan Çocuk Hakları Danışma Kurulu, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak faaliyetlerin planlanmasında görev alıyor. Kurul, her yıl eylem planını komiteler ile paylaşarak takibini yapıyor. Toplantıların gündemini belirlemek ve gerekli durumlarda çocuk alanı ile ilgili tavsiye kararı alarak ilgili mercilere sunmak da Danışma Kurulunun görevleri arasında yer alıyor.

Çocuk Danışma Kurulu; Çocuk Forumlarında iki yılda bir yapılan seçimlerle; Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyeleri arasından seçilen 20 çocuktan oluşuyor.